Zapraszamy do zapoznania się z nowym planem zajęć na rok 2015. O wszelkich zmianach lub odstępstwach od ustalonego harmonogramu będziemy informować na bieżąco.