Numer ogłoszenia: 154473 – 2014
Zakup sceny tj. wyposażenia dla działań edukacyjnych i artystycznych Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”  data zamieszczenia: 16.07.2014
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro

Specyfikacja przetargu (do pobrania PDF)