Ogłoszenie Nr: 263554 – 2013

Zakup , dostawa i montaż mebli do składowania strojów i rekwizytów, metalowych regałów i metalowych szaf szatniowych na potrzeby Pracowni Kostiumerii Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej