Ogłoszenie Nr: 285838 – 2014

Zakup sceny tj. wyposażenia dla działań edukacyjnych i artystycznych Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro

Specyfikacja zamówienia (plik do pobrania, PDF)