Numer ogłoszenia: 290580 – 2014
Ogłoszenia zmianie ogłoszenia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 285838 – 2014 data 28.08.2014 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytucja Kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”,
ul. Andersa 185, 58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, 02
tel. 74 666 42 60, fax. 74 842 15 25.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II. Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Zadaszenie sceny: Słupy o wysokości do max 8 metrów ( aluminiowe ) o grubości ścianki max do 3 milimetrów i szerokości 39cm*39cm (aluminium ) – 4szt.
  • W ogłoszeniu powinno być: Zadaszenie sceny: Słupy o wysokości do max 8,5 metrów ( aluminiowe ) o grubości ścianki max do 3 milimetrów i szerokości 39cm*39cm (aluminium ) – 4szt.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Dodatkowy plan na scenę Quadro system aluminiowy o szerokości 39cm*39cm (aluminium ) o długości do max 12 metra bieżącego ze ścianką max do 2 milimetrów – 1 szt.
  • W ogłoszeniu powinno być: Dodatkowy plan na scenę Quadro system aluminiowy o szerokości 39cm*39cm (aluminium ) o długości do max 13,2 metra bieżącego ze ścianką max do 2 milimetrów – 1 szt.