SKRABKI

Wszystkich rodziców z grupy Skarbki zapraszam na spotkanie w czwartek, po zajęciach tanecznych dzieci.

Temat: zajęcia wokalne.