Informujemy, że od września 2017 roku, miesięczna opłata członkowska za udział w zajęciach artystycznych w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” wynosi 50 zł.

Osoby posiadające kartę dużej rodziny mają prawo do 50% rabatu.

W przypadku uczestnictwa w zajęciach więcej niż jednego dziecka z rodziny, opłaty wynoszą: 50 zł za pierwsze dziecko, za każde kolejne 20 zł.

Ze względu na przerwę w zajęciach grupy Skarbeczki (pierwsza połowa października), za miesiąc październik grupa Skarbeczki płaci 50% opłaty członkowskiej.

Za wrzesień i październik osoby z kartą dużej rodziny („Karta 3+”) płacą 1 zł/miesiąc – 50% rabat obowiązuje od listopada.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z opłaty członkowskiej na podstawie pisemnego podania lub decyzji Dyrektora.

Bardzo prosimy o regularne dokonywanie opłat.

Opłaty członkowskie należy dokonywać na nr konta:

22 1020 5095 0000 5202 0186 8074

W tytule prosimy podać: Imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który dokonujemy opłatę oraz nazwę grupy.

Od stycznia 2018 roku opłat za zajęcia będzie można dokonywać w Impresariacie.