Kategoria: Przetargi

Informacja dot. wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego

Informacja dot. wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sceny tj. wyposażenia dla potrzeb działań edukacyjnych i artystycznych Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr: 285838 – 2014

Ogłoszenia o zamówieniu 285838 – 2014 z dnia 28.08.2014 r.

Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

Nr: 285838 – 2014

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro

Nr 212542–2014

Zakup nagłośnienia i instrumentów muzycznych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

Nr: 154473 – 2014

„Zakup sceny tj. wyposażenia dla działań edukacyjnych i artystycznych Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” Numer ogłoszenia: 154473 – 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro

Nr: 263554 – 2013

Zakup , dostawa i montaż mebli do składowania strojów i rekwizytów, metalowych regałów i metalowych szaf szatniowych na potrzeby Pracowni Kostiumerii Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

Nr: 230874 – 2013

Zakup nagłośnienia i instrumentów muzycznych dla Zespołun Pieśni i Tańca „Wałbrzych”