Celami działalności Stowarzyszenia są: pomoc w utrzymaniu, rozwijaniu i doskonaleniu działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, udzielanie pomocy i wsparcia członkom Zespołu, pielęgnowanie polskości i folkloru, tradycji narodowej i kulturowej wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży w kraju i poza jego granicami.

Cele te są realizowane poprzez następujące działania:

 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowania społeczeństw w kraju i za granicą polską tradycją i folklorem oraz działalnością i osiągnięciami artystycznymi Zespołu,
 • udzielanie pomocy Zespołowi w organizowaniu koncertów w kraju i za granicą oraz organizowanie koncertów i występów innych zespołów folklorystycznych,
 • organizowanie kursów i szkoleń,
 • wydawanie publikacji własnych oraz materiałów informacyjnych w celu popularyzacji tradycji narodowej i folkloru oraz dla promocji Zespołu,
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi,
 • organizowanie i współfinansowanie obozów i wyjazdów szkoleniowych i wypoczynkowych dla członków Zespołu,
 • udzielanie pomocy w zaopatrzeniu Zespołu w instrumenty muzyczne, stroje ludowe oraz rekwizyty potrzebne do realizacji widowisk scenicznych,
 • udzielanie pomocy oraz wspieranie członków Zespołu, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych patologią,
 • wspomaganie działań zmierzających do zabezpieczenia materialnych warunków funkcjonowania i rozwoju Zespołu,
 • rozwijanie działalności zmierzającej do rozszerzenia kręgu przyjaciół Zespołu i pozyskiwania rozmiłowanej w folklorze ludowym młodzieży i dzieci dla tego Zespołu.
 • pomagasz artystyczno – wychowawczej działalności wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

……………………………………………………………………………………………………

Nowy Rok to nowe plany i marzenia, które zależeć będą w wielkiej mierze od zasobów finansowych. Prosimy więc, tak jak w roku ubiegłym, o przekazanie 1% swego podatku dochodowego na cele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, które jako jedno z niewielu organizacji zajmuje się pomocą oraz wychowaniem dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie, bo to oni niedługo będą decydowali o losie nas wszystkich.

U nas pieniądze dobrze pracują. Każda ofiarowana przez naszych darczyńców złotówka przyciąga kolejne, które zdobywamy w konkursach publicznych i od partnerów oraz sponsorów naszych projektów. Ale bez pierwszej złotówki – tej od Państwa – nie zdobędziemy kolejnych.

 

Wsparcie prosimy kierować na konto Stowarzyszenia:

Raiffeisen Bank Polska S.A.  30 1750 0012 0000 0000 2836 3915

Statut Stowarzyszenia ZPIT nowy orginał

UCHWAŁA NR 5_2018

instagram

 

WSPIERAJĄ NAS: