W związku z dużym zainteresowaniem wyjazdem do Francji ostateczny termin wyjazdu został zaplanowany w terminie 12.08-23.08.2015 r. (przesunięcie o 3 dni związane ze zwiększeniem ilości miejsc).

Osoby, które zadeklarowały swój udział w obozie proszone są o wpłacanie zaliczki w wysokości 300 zł do instruktora Doroty Strasińskiej do dnia 15.03.2015r. Po wpłaceniu zaliczki otrzymają Państwo do wypełnienia kartę kwalifikacyjną.