Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” po raz drugi w tym roku weźmie udział w międzynarodowym projekcie Brave Kids i tym razem pojedzie do Bukaresztu. Liderka rumuńskiej grupy „Mini Art Show” – Ioana Papadopol, która jest znaną aktorką w Rumunii i była goszczona podczas Brave Kids 2016 w Wałbrzychu organizuje w tym roku swoją edycję Brave Kids w Bukareszcie. Jedną z grup, którą zaprosiła do udziału to właśnie nasz wałbrzyski Zespół Pieśni i Tańca.
Grupa 6 młodych artystek z Zespołu wraz liderką grupy spotkają się podczas Brave Kids z grupami z Mołdawii, Bułgarii, Rumunii i Iranu, by w atmosferze przyjaźni i szacunku wymieniać się umiejętnościami i doświadczeniami
oraz zaprzyjaźniać się ze sobą. Efektem wspólnych warsztatów będzie barwny finałowy spektakl mieniący się różnorodnością kultur i tradycji. Dzięki przedstawieniom artystycznym dzieci zabiorą widzów w świat dawnych tradycji
poprzez muzykę, tańce i barwne stroje. Poza aspektem edukacyjnym i dodatkowo artystycznym w projekt angażuje się lokalna społeczność – nasze Zespołowiczki będą mieszkać w domach rumuńskich rodzin, które biorą udział
w różnych wydarzeniach projektu. To niezwykłe, jak bardzo Brave Kids zmienia życie młodych ludzi – młodych artystów z całego świata, dając im start w lepsze życie. Zmienia się także życie rodzin goszczących, wolontariuszy
i wszystkich osób, które włączają się w jakikolwiek sposób do projektu. To projekt, który daje także wiele możliwości na przyszłość i powstają nowe, ciekawe kontakty. Udział naszego Zespołu już po raz czwarty w Brave Kids
pokazuje jak dzięki temu mogą nawiązać się bliskie przyjaźnie oraz bardzo ciekawa współpraca międzynarodowa, dzięki której nasz wałbrzyski Zespół ma możliwość uczestniczyć w różnych inicjatywach zagranicą – opowiada Magdalena Sawicka,  koordynatorka wałbrzyskiej edycji Brave Kids.

Program w Bukareszcie: od 16 do 26 sierpnia będzie odbywał się projekt i nasze Zespołowiczki będą brały udział w warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów artystycznych,
18 sierpnia odbędą pierwsze pokazy artystyczne zaproszonych grup, w tym nasz Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” przedstawi część nowego programu artystycznego, 23 sierpnia planowana jest międzynarodowa parada z udziałem naszego Zespołu, 25 sierpnia odbędzie finałowe przedstawienie Brave Kids z elementami polskiego folkloru przy udziale naszych wałbrzyskich artystek.
Tak więc zapraszamy każdego kto w tym czasie planuje podróż do Rumunii do udziału w wydarzeniach artystycznych Brave Kids w Bukareszcie
Międzynarodowy projekt artystyczno-edukacyjny Brave Kids to znacząca inicjatywa kulturalno-społeczna, stanowiąca od 2009 roku integralną część „Brave Festival. Przeciw wypędzeniom z kultury”, jednym z najbardziej uznanych
i prestiżowych wydarzeń kulturalnych w Polsce i za granicą. Festiwalowi, od momentu powołania w 2004 roku, UNESCO i Instytut Mickiewicza oraz od 2016 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rosnący coraz prężniej i niezależnie
projekt Brave Kids obejmuje również honorowym patronatem Rzecznik Praw Dziecka, a także Prezydenci miast, w których się odbywa. Brave Kids w 2016 roku został uhonorowany tytułem „Społeczna Inicjatywa Roku” przyznawanym przez  National Geographic Travelery Polska. Brave Festival i Brave Kids były wpisane w program Wrocławia Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Jest to projekt z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej angażujący różne grupy społeczne i wiekowe, integrujący i włączający w lokalne życie kulturalne, wzmacniający współpracę pomiędzy odbiorcami,
podnoszący kompetencje międzykulturowe wśród lokalnych społeczności.